Chyby pri aplikácii kamenných a tehlových obkladových imitácií

      Súčasná ponuka kamenných a tehlových obkladových imitácií na Slovensku je pestrá, zahŕňa lacné obkladové prvky, ktorých vzhľad sa ani zďaleka nepodobá prírodným kameňom či vypáleným tehlám ale aj veľmi vydarené imitácie, ktoré sú od prírodných obkladov na nerozoznanie.   Vzniká otázka, prečo sa tieto obkladové imitácie predávajú a prečo sa vôbec začali vyrábať. Prečo nepoužívať a nesiahať len po prírodnom kameni či vypálenej tehle?  

      Zatiaľ čo prírodný kameň má dané a nemeniteľné vlastnosti, kamenným obkladovým imitáciám tieto vlastnosti môžeme cielene dodať. Obkladové imitácie sú teda variabilnejšie a dizajnéri, ktorí ich tvoria môžu aktuálne reagovať na požiadavky trhu, prípadne rôznym špeciálnym nárokom konkrétneho staviteľa. V praxi sa napríklad môže stať, že pri dodatočných objednávkach prírodného  kameňa je vám  dodaný obklad, ktorého farebnosť a celkový charakter sa líši od toho, čo ste objednávali pred časom, hoci sa jedná o ten istý druh kameňa, vyťaženého ale z iného sloja.  

 

Kamenný a tehlový obklad - rohové prvky

      Jednou z významných výhod obkladových imitácií sú ich rohové prvky, ktoré po zhotovení diela budia dojem, že pri budovaní stavby neboli použité obkladové materiály, ale masívne kamene.  Pri rozhodovaní sa, akým spôsobom rohový obkladový prvok zabudovať treba vždy myslieť na výsledný pohľadový efekt, ktorý má vytvárať práve spomínaný dojem masívu. Obkladač nesmie pripustiť, aby na hotovom diele boli detaily, z ktorých sa dá rozpoznať, že ide len o obloženie pôvodnej steny obkladom.

      Na obrázku č. 1 vidíme, že obkladač nesprávne prispôsobil obkladanie steny rohovými prvkami napojenému a už obloženému schodišťu. Dôsledky takejto fušerskej práce majú tragický dopad na kvalitu celej stavby, pretože ju výrazne znehodnocujú. Na obrázku č. 2 je ukázané, ako má obloženie rohovými kamennými prvkami vyzerať správne.

            

      Mnohé chyby, ktoré robia obkladači pri svojej práci a ktoré investori bohužiaľ prehliadajú a nežiadajú nápravu pramenia skôr z nevedomosti a nízkeho estetického cítenia, ako od lajdáckej práce. Som presvedčený o tom, že aj napriek nasledujúcemu príkladu, viacerí čitatelia tohto článku nebudú na poukázanú chybu hľadieť ako na nedostatok a že pri prípadnom obkladaní ostení svojho domu ju bez váhania a už vedome zopakujú – na svoju škodu podľa mňa.

     Na obrázku č. 3 a jeho detaile (obrázok č. 4) vidíme ukončenie tehlového obkladu rodinného domu v radovej zástavbe. Na ukončenie tehlového obkladu sa nepoužili rohové prvky, ale plošné lícovky, spod ktorých „svieti“ lepiaca malta a okoloidúcemu je ihneď jasné, že objekt nie je vymurovaný z tehál, ale iba obložený tehlovým obkladom. Na obrázku č. 5 a jeho detaile (obrázok č. 6) vidíme to isté ukončenie po jeho oprave a použití rohových prvkov. Fasáda tohto domu mala šťastie, pretože investor tohto domu žiadal od obkladačov nápravu.

      V praxi sa tiež často stretávame s tým, že na obloženie vonkajších rohov v exteriéri ako aj v interiéri sa nepoužijú rohové prvky, ale roh je realizovaný obložením plošných prvkov. Týmto spôsobom totiž investor (kupujúci) ušetrí financie, pretože cena rohových prvkov (v prepočte na plochu, ktorú zaberajú) je výrazne vyššia, ako cena plošných prvkov. Dobrá rada nad zlato: ak chcete ušetriť peniaze týmto spôsobom, najviac ich ušetríte, keď nebudete svoj dom, či príbytok obkladať kameňom alebo tehlou vôbec a možno sa vám tým aj podarí vyhnúť gíčovitému výsledku. Na obrázku č. 7 a obrázku č. 8 sú ukážky chybne obložených rohov stien bez použitia rohových obkladových prvkov a na porovnanie, ako má správne obložený roh steny vyzerať, slúžia obrázky č. 9 a č. 10.

 

      Na vytvorenie okenného parapetu fasád obkladaných kamenným či tehlovým obkladom  sa často namiesto parapetných dosiek používajú rohové obkladové prvky, ktoré pri správnom použití dávajú stavbe ešte väčší rustikálny punc. Na obrázku č. 11 a na obrázku č. 12 je ( pred vyškárovaním obloženého parapetu) ukázané chybné a správne riešenie.

 

Výrezy obkladového kameňa

     Kamenný obkladový prvok, ktorý imituje masívny kameň nesmieme nikdy vyrezávať – tak ako je ukázané na obrázku č. 13, obrázku č. 13 A a obrázku č. 13 B. Detail treba riešiť iným spôsobom, napríklad použitím dvoch obkladových prvkov. Vo všeobecnosti stále platí pravidlo vytvorenia dojmu, že stavba je vybudovaná z masívnych kameňov a nie len dotvorená obkladovými prvkami.

 

Tehlový obklad a jeho vnútorný roh

     Na obrázkoch č. 14, č. 15 a č. 16 vidíme tri rôzne riešenia obloženia vnútorného rohu obkladovými prvkami. Správny spôsob je ukázaný na obrázku č. 16, kde je vytvorený dojem väzby tehál a pozorovateľ je presvedčený, že stavba bola vymurovaná z tehál.

    

 

Lícové tehly a imitácia prekladu

     Na obrázkoch nižšie vidíme vytváranie prekladu obkladovými tehlovými prvkami nad garážovou bránou a oknom. Na obrázku č. 17 a jeho dvoch detailoch (obrázok č. 17 A a 17 B) sú zachytené nesprávne riešenia: obkladač zabudol na úložný priestor vytváraného prekladu. Správne  riešenie vytvorenia prekladu je na obrázku č. 18 a jeho dvoch detailoch (obrázok č. 18 A a obrázok č. 18 B).

 

     Obkladový kameň, ktorý vidíme na obrázku č.19 je zaujímavý z viacerích dôvodov.

     Na ploche menšej ako 1 m2 môžeme vidieť až tri rôzne typy chýb, ktoré esteticky výrazne znehodnocujú výsledné dielo. Korunu absurdnosti tomuto kamennému výtvoru nasádzajú ďalšie dva fakty: obkladový kameň bol odfotený vo vzorkovni obchodníka, ktorý sa špecializuje na predaj kamenných a tehlových obkladov a bol obkladaný dvornou obkladačskou firmou výrobcu tohto kameňa!  Vzorku kamenného obkladu, ktorá by mala slúžiť na vzbudenie obchodného záujmu návštevníka, ako keby vyrábal obkladač záškodník s cieľom sabotovať biznis majiteľa predajne a výrobcu. Tri druhy chýb, ktoré sa na tejto malej ploche nachádzajú roztriedime do troch skupín: chyby typu A, B a C. Na obrázku č. 20 sú označené miesta, kde sa chyby nachádzajú.

 

Obkladový kameň a jeho väzba

      Chyby typu A sú detailne zobrazené a označené na obrázku č.20 A1 a 20 A2, kde vidno, že obkladový kameň nebol pokladaný na väzbu, ktorá je pri budovaní múru z masívneho kameňa nevyhnutná a ktorú by pri murovaní steny z kamenných blokov nezanedbal ani murársky učeň.

 

Obnažené rezy obkladových prvkov

     Chyby typu B, ktoré detailne vidíme na obrázkoch č. 20 B1, č. 20 B2 a č. 20 B3 súvisia so závažným estetickým nedostatkom: vidieť rezy obkladaných kamenných prvkov. O tomto  nedostatku sa tiež zvykne hovoriť, že rez je obnažený. Ak nechceme, aby bol rez obkladového prvku obnažený, musíme ho zakryť. V praxi sa to robí tak, že obkladač volí kamenný obklad, ktorý sa musí rezať, s čo najmenšou hrúbkou, a naopak – za odrezaný prvok uloží kamenný obklad s väčšou hrúbkou, aby rez nebolo vidieť.

 

Umiestnenie tvarovo rovnakých obkladových kameňov vedľa seba

     Chyba typu C (obrázok č. 20 C) súvisí s limitovaným tvarovým množstvom obkladových imitácií. Každý druh kamennej imitácie má obmedzený tvarový počet kamenných obkladov – toľko, koľko bol výrobca ochotný investovať do výroby foriem – ich počtu. Chybou je, ak obkladač umiestni dva tvarovo rovnaké kamene vedľa seba a neunúva sa dokonca ani jeden z kameňov pootočiť, aby pozorovateľovi tento detail rezal oči o trochu menej.  

 

Obkladové prvky a ich škárovanie

     Obkladové prvky po nalepení vytvárajú buď kontaktný systém (bez škár) alebo sa ukladajú tak, aby škáry vytvorili. Je veľmi dôležité vybrať správny druh škárovacej hmoty. Rozdiely škárovacích hmôt sú vo farbách, ale aj v rôznej zrnitosti. Škára totiž výrazne dotvára výsledný charakter obloženej steny či podlahy. Na ilustráciu vidíme na obrázkoch č. 21 až 24 niekoľko príkladov vyškárovania toho istého obkladového prvku rôznymi škárovacími hmotami.

Obklady stien a ich nežiadúce farebné zhluky  

     Obkladové prvky imitujúce prírodné kamene a pálené tehly majú rôznorodé odtiene. Pred lepením je dôležité, aby sme obklady povykladali z viacerých kartónov, porozkladali na podlahu a pri lepení volili prvky vhodných odtieňov, aby po nalepení nevznikli nežiadúce farebné zhluky.  A tiež si treba uvedomiť, že neexistuje len jedno správne uloženie obkladového prvku, ale celá škála správnych možností (alebo aj tých nesprávnych).  Netreba sa báť kontrastov. Ak zákazník príde do predajne s tmavohnedou škridlou a začne ju prikladať ku kamenným obkladom s cieľom nájsť obklad s čo najpodobnejšou farbou nevolí správne. Ak ho od takéhoto nákupu neodhovorí predavač, výsledný efekt býva taký, že na hotovom diele nevynikne ani pekná škridla ani pekný kamenný obklad: strecha aj fasáda sa „zlejú“ do jednej fádnej farby.

     Stručne zhrnuté:

1) Správne riešené detaily realizovaného diela sú rozhodujúce k dosiahnutiu jeho najlepšieho estetického výsledku.

2) Nikdy nesmieme zabúdať na pravidlo dosiahnutia dojmu, že stavba bola realizovaná murovaním z masívneho kameňa a celej pálenej tehly a nie obkladovými prvkami.

3)  Pri lepení treba rozmiestňovať jednotlivé obkladové prvky tak, aby sme sa vyhli nežiadúcim farebným zhlukom.

4)  Treba dbať na vhodný výber škárovacej hmoty: jej nevhodným výberom môžeme znehodnotiť aj ten najkrajšie položený obklad.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.