REBIS PLUS s.r.o.
Magnetová 13
831 04 Bratislava 3

Tel: 02/444 616 36
Fax: 02/446 356 45

kamenatehla@kamenatehla.sk
rebisplus@rebisplus.sk

Konateľ:

Ing. Stanislav Urban
0905 854 696

Predaj:

Ján Mravec
0905 578 912

Ako nás nájdete ?

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Vajnorská

V1

V2

V3

V4

V5

Rožňavská

R1

R2

R3

R4

R5