Odborné články

Úprava podkladových stien pod kamenné a tehlové obklady

Základným pravidlom pri úprave podkladových stien pred aplikáciou kamenných a tehlových obkladov je dodržanie odporúčania výrobcu materiálu, z ktorého je podkladová stena zhotovená. Úprava podkladu závisí od viacerých faktorov (nielen od typu podkladovej steny, ale aj od druhu tehlového a kamenného obkladu), preto každý prípad treba posudzovať individuálne v spolupráci s odborným pracovníkom.

 

čítať celý článok

Niečo o výkvetoch

Čo to vlastne výkvet je ? Slovo, ktoré zvykne používať nielen odborná, ale často aj laická verejnosť. U kamenných a tehlových obkladov na domy sa s nimi prvýkrát môžeme stretnúť už pri vyberaní výrobkov z kartónov, či odoberaní z paliet (čo sa stáva zriedkavo – skôr výnimočne – tzv. primárne výkvety), krátko po zabudovaní na fasádu domu, prípadne i po dlhšom čase po ich aplikácii – sekundárne výkvety.

čítať celý článok

Impregnácia obkladu na stenu

 Impregnovať alebo neimpregnovať kamenné a tehlové obklady? Má to vôbec nejaký zmysel?

čítať celý článok
Zobraziť všetky články zo skupiny

Vzory kladenia

Zobraziť všetky články zo skupiny

Viete, že...

Kamenné a sklenené mozaiky

 Viete, že najstaršia známa mozaika na svete je tzv. kužeľová mozaika, ktorá vznikla v Mezopotámii viac ako pred 4 000 rokmi?

čítať celý článok

Obklady na dom

Viete že, prvé ľudské príbytky siahajú až do najstaršieho praveku? Neboli to domy, ktoré si praveký človek zhotovoval, len pasívne prijímal to, čo mu príroda poskytovala: kamenné previsy alebo jaskyne. Aj keď kameň dôkladne poznal, ako stavebný materiál ho nevyužíval. Prvé domy si začal stavať až vtedy, keď ho k tomu donútili okolnosti. Nebola to snaha chrániť seba pred prírodnými živlami, ale nutnosť chrániť a strážiť pred zvieratami plodiny, ktoré začal pestovať. Začali vznikať prvé prístrešky, domy, neskôr dediny, ktoré sa menili na mestá. Obklady na domy ako estetický zámer začali vznikať ako požiadavka kultu a hromadenie bohatstva vládnucej skupiny. Malé svätyne sa postupne menili na veľkolepé chrámy – príbytky bohov, domy vladárov na paláce. S rozvíjaním jednotlivých druhov umení rástla stále viac a viac potreba uspokojovať estetické potreby ľudí, ich túžbu po kráse. Súčasťou tohto procesu boli aj prvé obklady domov slúžiace výlučne estetickému zámeru.(4)

 

čítať celý článok

Sadrovec alebo pozor na sadrových trpaslíkov

 Viete, že sadrovec je jediná prírodná látka, z ktorej keď zahriatím odstránime viazanú vodu a potom ju kedykoľvek neskôr opäť pridáme, vráti sa do svojej pôvodnej formy?

čítať celý článok
Zobraziť všetky články zo skupiny