Pieskovec alebo pozor na čeriny

     Viete, že vo väčšine jazykov je názov tejto horniny odvodený od jej hlavnej zložky – piesku, a že ako prvý tento termín zaviedol v roku 1833 Sir CH. Lyell - súčasník, menovec  a zároveň veľký Darwinov obdivovateľ, ktorý povzbudil neskôr svetoznámeho prírodovedca, aby uverejnil výňatky z jeho rukopisov o pôvode druhov?

 

Čo je to pieskovec?

     Stručne povedané, pieskovec vznikol spevnením pieskov. Tých by sa malo v pieskovci nachádzať najmenej 25 %, podľa iných klasifikácií minimálne 50 %. Farby pieskovca sú najčastejšie odtiene žltej, ale aj iné sfarbenia, podľa toho, čo v jeho zložení prevláda, či kremeň, kalcity (vápencové pieskovce), sľudy, živice, oxidy železa (farba červená) ale aj opálu a chalcedónu. Relatívne vysoká pórovitosť a priepustnosť pieskovcov má za následok, že sa v nich často hromadí ropa.

 

Prírodný pieskovec

 

Čeriny

      Pieskovce sú charakteristické najmä svojimi čerinami. Že ste toto slovo ešte nikdy nepočuli? Nech vás to nezahanbuje. Tento krásny írečitý a gramaticky absolútne bezchybný výraz sa vo výkladových slovníkoch hľadá ťažko a len vďaka zopár sfanatizovaným mineralógom živorí na úplnom okraji lingvistického sveta.

     Čerina je pieskovcová textúra (voľným okom pozorovateľná stavba horniny). Povrch pôvodne nespevnených sedimentov – pieskov, sa pohybom vody alebo pôsobením vetra zvlnil. Prúdením vody vznikli asymetrické prúdové čeriny, vďaka vlneniu hladiny vody (čereniu) zasa symetrické oscilačné čeriny, ale poznáme aj čeriny jazykovité. Čeriny vytvorené vetrom sa nazývajú eolitické.

Čeriny

 

     Podľa línií vrcholov čerín poznáme priame, rovnobežné a zvlnené čeriny. Podľa veľkosti môžeme čeriny rozdeliť na mikročeriny, normálne čeriny, makročeriny a obrie čeriny. Ak prúdenie mení smer, môžu sa čeriny krížiť a vzniknúť interferenčné čeriny. Jednotlivé zrná nespevnených čerín sa postupom času stmelovali ílovitými čiastočkami a rôznymi inými druhmi tmelu, až sa vytvorila spevnená usadená hornina – pieskovec, charakteristický svojimi rôznorodými textúrami – čerinami.

     Čeriny pieskovca bývajú zradné v jazerách, pretože pohľad na ne vytvára dojem plytšej vody, ako je v skutočnosti. Pri vchádzaní do vody treba byť preto obozretný a nezabúdať na to, že s čerinami nie sú žiadne žarty.

     Pieskovec sa často používa na výrobu pomníkov. Fakt by ma zaujímalo, či potomkom Sira Charlesa Lyella napadlo poďakovať sa svojmu otcovi a dedovi za „objav“ pojmu pieskovec zhotovením pomníka na jeho hrobe práve z tejto horniny.

                    

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.