Vytlačiť kartu výrobku

S1908 Bridlica čierna

(KM)

Cena: 34.91 €/m2

exteriér  
 
 
  Vyrobené: mimo EU

Opis: Táto dlažba je vyrobená z prírodnej bridlice. Jej použitie je široké v interiéri ako aj v exteriéri, pre svoju trvanlivosť a odolnosť je vhodným stavebným materiálom. Hodí sa najmä na stavby, ktoré si vyžadujú dlhú životnosť. Čierne kamene, ktoré tvoria dlažobné prvky, sú na pohľad matné s bledšími výstupkami, čo pôsobivo ohraničuje každý priestor.

Technické údaje: rozmery: 60 x 40 cm
hrúbka: 1 - 1,3 cm
hmotnosť: 32 kg/m2

Návod na montáž: Dlažbu je možné pokladať do štrkového lôžka. Skladba konštrukcie pri pokladaní na štrkové lôžko je obvykle taká, že má kryt (dlažobné prvky), lôžko (do ktorého prvky ukladáme) a podkladovú vrstvu zo zhutneného drveného kameniva. Na pochôdzne plochy sú minimálne požiadavky na tieto vrstvy nasledovné: štrkové lôžko hrúbky 30 mm, frakcie 4 až 8 mm a podkladové drvené kamenivo v hrúbke vrstvy 100 mm, frakcie 8 až 16 mm. Dlažobné lôžko sa nezhutňuje a nesmieme naň vstupovať. Vždy je treba vyhotoviť iba takú plochu lôžka, na ktoré možno uložiť dláždený kryt v deň zhotovenia lôžka. Lôžko nesmie obsahovať vápno, ktoré by spôsobovalo tvorbu nežiaducich výkvetov (viď. Niečo o výkvetoch). Ideálny spôsob pokladania dlažby je ten, keď začíname v rohu a ak je to možné v najnižšie položenom mieste krytu, aby dláždenie postupovalo z najnižšieho miesta krytu do najvyššieho. Ak nie je možné dodržať oba tieto spôsoby, po úvahe volíme jeden z nich. Položené nezhutnené dlažby musia byť cca 5 mm nad konečnou požadovanou výškou krytu, pretože zhutnením príde k ich poklesu. Šírku škár volíme podľa vlastného posúdenia. Škárovací materiál sa rovnomerne rozsype po dláždenej ploche. Škárovanie je možné robiť iba na suchom povrchu a iba suchým materiálom. Podľa potreby sa škárovací materiál doplní po dvoch až troch týždňoch zaťaženia dlažby. Nesmieme zabúdať, že prírodný kameň je čo kus to originál, farebné rozdiely môžu byť na prírodných kameňoch výrazné. Prírodné kamene majú väčšiu toleranciu pri hrúbkach ako imitácie, čo taktiež treba brať do úvahy pri pokládke.

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku Niečo o výkvetoch
Stiahnuť produktovú kartu ako PDF Vytlačiť kartu výrobku Späť