Vytlačiť kartu výrobku

Balam

(ST)

stará cena            219.09 €/ks

akciová cena 109,55 €/ks

              

 
Referencie:
Balam 1 Balam 2 Balam 3
interiér
  Vyrobené: EU

 

Opis: Rituály, pri ktorých Mayovia obetovali bohom krv, sa uskutočňovali vždy na vrchole pyramíd po predchádzajúcom očistení sa (meditácia, halucinogénne vývary). Účastníci rituálov boli odetí do slávnostných rúch s výraznou výzdobou hlavy a tela (vtáčie perá, jaguárie kože). Pálenie kopálu - živice z kopálových stromov, ktoré Mayovia volali pom (mozog nebies), navodzovalo mystickú atmosféru, ktorá mala evokovať prelínanie božského s pozemským. Na reliéfe Balam je zobrazená pani Xook, ktorej z ruky steká krv na papier z kôry. Žena je v tranze - zahalená v halucinogénnom dyme, ktorý jej umožňuje stretnúť sa s dvojhlavým hadom Teotihuacanom. Reliéf je jedným z vápencových prekladov na budove v Yaxchiláne, ktorá bola venovaná manželke kráľa Itzamnaja Balama II (štít/jaguár) ctihodnej pani Xook.

Technické údaje: Reliéf Balam je interiérový dekoračný prvok vyrobený zo sadry. Jeho rozmery sú 66 cm x 45 cm x 4 cm, hmotnosť je 9 kg.

Návod na montáž: Výrobca odporúča reliéf lepiť na podkladovú stenu lepidlom MAMUT GLUE HT (6,55 €/ks) alebo zavesiť na stenu pomocou zarážacích príchytiek, ktoré si u nás môžete spolu s dekórom zakúpiť. Na zavesenie reliéfu, resp. jednej jeho časti, sú potrebné dve zarážacie príchytky. Časť zarážacej príchytky sa natĺka do steny (obdobne ako pri klasických „hmoždinkách“ priemeru 8 mm), druhá jej časť (valček o priemere 14 mm a dĺžke 20 mm) ostáva trčať zo steny. Príchytky sa pred zavesením reliéfu upevňujú do steny zaskrutkovaním samoreznými vrutmi. Pred zavesením reliéfu treba v jeho hornej časti na rubovej strane vyvŕtať dva otvory, ktorých osová vzdialenosť je rovnaká ako vzdialenosť už pripevnených príchytiek na stene. Rozmery týchto otvorov sú rovnaké ako rozmery valčekov trčiacich zo steny: 14 mm priemer a 20 mm hĺbka. Aby nedošlo k poškodeniu reliéfu (aby sme ho „durch“ neprevŕtali), je potrebné vrták opatriť dorazom, ktorý nám vymedzí hĺbku vrtu, ktorá v žiadnom prípade nesmie prekročiť 20 mm. Tento spôsob montáže je náročnejší na presnosť, dekoračný prvok je však ľahko a bez rizika poškodenia odnímateľný zo steny.

Stiahnuť produktovú kartu ako PDF Vytlačiť kartu výrobku Späť