Vytlačiť kartu výrobku

Apollo

(ST)

stará cena            402.00 €/ks

akciová cena 201,00 €/ks

               

 
Referencie:
Apollo 1
interiér
  Vyrobené: EU

 

Opis: Apolón je považovaný za božstvo, ktoré má moc nad svetom, uzdravením, umením a chráni aj stáda. V umení je Apolón často stavaný do protikladu s Dionýzom, pretože Apolón je spájaný s harmóniou a rozumom, kým Dionýzos, boh vína, s emóciami a chaosom. Gréci však učili, že tieto božstvá sa navzájom dopĺňajú a sú bratmi. Ako každý z bohov, aj Apolón mal mnoho mileniek. U žien však napriek svojej kráse nemal vždy šťastie. Mal veľa detí s mnohými bohyňami, ale aj smrteľníčkami. Z jeho potomkov sa najväčšmi preslávil trácky spevák Orfeus a hudobník Linos, Heraklov učiteľ. V trójskej vojne bojoval Apolón na strane Trójanov, usmernil aj let šípu, ktorý zasiahol do päty Achila. Na reliéfe sedí Apolón v strede, po jeho pravici je Poseidón - vládca morí a vodných živlov, ale aj zemetrasenia a koní. Po ľavici Apolóna sedí jeho sestra (dvojička) Artemis - bohyňa lovu a ochrankyňa lesov a divej zvery.

Technické údaje: Reliéf Apollo je interiérový dekoračný prvok vyrobený zo sadry. Jeho rozmery sú 70 cm x 88 cm, hrúbka 5 cm, hmotnosť je 20 kg.

Návod na montáž: Výrobca odporúča reliéf lepiť na podkladovú stenu lepidlom MAMUT GLUE HT (6,90 €/ks) alebo zavesiť na stenu pomocou zarážacích príchytiek, ktoré si u nás môžete spolu s dekórom zakúpiť. Na zavesenie reliéfu, resp. jednej jeho časti, sú potrebné dve zarážacie príchytky. Časť zarážacej príchytky sa natĺka do steny (obdobne ako pri klasických „hmoždinkách“ priemeru 8 mm), druhá jej časť (valček o priemere 14 mm a dĺžke 20 mm) ostáva trčať zo steny. Príchytky sa pred zavesením reliéfu upevňujú do steny zaskrutkovaním samoreznými vrutmi. Pred zavesením reliéfu treba v jeho hornej časti na rubovej strane vyvŕtať dva otvory, ktorých osová vzdialenosť je rovnaká ako vzdialenosť už pripevnených príchytiek na stene. Rozmery týchto otvorov sú rovnaké ako rozmery valčekov trčiacich zo steny: 14 mm priemer a 20 mm hĺbka. Aby nedošlo k poškodeniu reliéfu (aby sme ho „durch“ neprevŕtali), je potrebné vrták opatriť dorazom, ktorý nám vymedzí hĺbku vrtu, ktorá v žiadnom prípade nesmie prekročiť 20 mm. Tento spôsob montáže je náročnejší na presnosť, dekoračný prvok je však ľahko a bez rizika poškodenia odnímateľný zo steny.

Stiahnuť produktovú kartu ako PDF Vytlačiť kartu výrobku Späť