Obklady na dom

História obkladov na dom


Prvé ľudské príbytky siahajú až do najstaršieho praveku. Neboli to domy, ktoré si praveký človek zhotovoval, len pasívne prijímal to, čo mu príroda poskytovala: kamenné previsy alebo jaskyne. Aj keď kameň dôkladne poznal, ako stavebný materiál ho nevyužíval. Prvé domy si začal stavať až vtedy, keď ho k tomu donútili okolnosti. Nebola to snaha chrániť seba pred prírodnými živlami, ale nutnosť chrániť a strážiť pred zvieratami plodiny, ktoré začal pestovať. Začali vznikať prvé prístrešky, domy, neskôr dediny, ktoré sa menili na mestá. Obklady na domy ako estetický zámer začali vznikať ako požiadavka kultu a hromadenie bohatstva vládnucej skupiny. Malé svätyne sa postupne menili na veľkolepé chrámy – príbytky bohov, domy vladárov na paláce. S rozvíjaním jednotlivých druhov umení rástla stále viac a viac potreba uspokojovať estetické potreby ľudí, ich túžbu po kráse. Súčasťou tohto procesu boli aj prvé obklady domov slúžiace výlučne estetickému zámeru.(4)
 

Materiál, ktorý sa na domy ako dekoratívny obklad používal bol rôzny. Za úplne prvé obklady na domy môžeme považovať vypálené geometrické útvary a hlinené figúrky, ktoré starovekí Sumerovia vtláčali do hrubej čerstvej omietky a vytvárali tak rôzne dekoratívne obrazce. Najhlavnejšou úlohou obkladov na domoch v minulosti a aj dnes je prekrytie stavebných konštrukcií (najmä betónu a tehly) z funkčných alebo estetických dôvodov. Betón používali starovekí Egypťania už okolo roku 3 600 pred n. l. na stavbu stĺpov (Egypťania ho nazývali umelý kameň) a pálená tehla sa dokonca používala o niekoľko storočí skôr. Obklady na domoch, ako prekrytie stavebných konštrukcií, sú teda súčasťou ďalekej minulosti.(4)
 

Moderné obklady na domy, používané v súčasnosti, sú najčastejšie kamenné, tehlové alebo drevené, zriedkavejšie kovové alebo sklenené. Keramické obklady (v hovorovom slangu známe ako kachličky) sa na obkladanie domov v exteriéri používajú stále menej a menej, ich nenahraditeľné uplatnenie je ale pri obkladaní interiérových stien domov.(3)


Kamenné obklady na domy


Pri výbere obkladov na vonkajšiu časť domu je z praktických dôvodov vhodné zvoliť taký druh materiálu, ktorý naplní nielen naše estetické požiadavky, ale vyžaduje čo najmenšiu údržbu a má dlhú životnosť. Všetky tieto požiadavky spĺňa kamenný obklad. Pri voľbe vhodných lepiacich a škárovacích hmôt a pri správnej technológii montáže kamenných obkladov, môže takto vytvorená kamenná fasáda pretrvať k spokojnosti aj niekoľkých generácií majiteľov. Čím dlhšie je kamenný obklad na dome, tým viac získava patinu staroby a tým viac je zaujímavejší, pôsobí nenásilne, stáva sa prirodzenejšou súčasťou stavby. Snahy niektorých majiteľov domov, ktorí majú dom obložený kameňom o jeho neustále čistenie, zbavovanie nánosov a machov býva zväčša kontraproduktívna. Pri kamennom obklade na dom je zub času náš kamarát a mali by sme ho nechať v pokoji pracovať k jeho i našej spokojnosti.(6)
 

Kamenné obklady na domy môžu byť prírodné alebo imitácie kameňa. Časť verejnosti je apriórne proti kamenným imitáciám a na svoj dom by takýto kamenný obklad nepoužilo aj keby im niekto za to zaplatil. Pravdou ale je, že podiel predaja kamenných obkladových imitácií na Slovensku, ale aj vo svete, je každým rokom väčší. Kamennú imitáciu (hovorovo tiež umelý kameň) môžeme rôzne povrchovo upravovať a dosiahnuť veľký variabilný výber cielene dodanými vlastnosťami. Kvalitné pigmenty odolávajúce UV žiareniu sa pridávajú aj do základnej zmesi, čím sa zaručuje stálofarebnosť obkladového kameňa. (2)


Tehlové obklady na domy


Pri voľbe tehlového obkladu na dom a jeho aplikácii je dôležité z estetického hľadiska nezabúdať na hlavné pravidlo: pri správnej montáži tehlového obkladu, s prihliadnutím hlavne na jednotlivé detaily, nesmie ani najväčší „tehlový odborník“ spoznať, že nejde o stenu vymurovanú z celých tehlových blokov, ale len o tehlový obklad. Podobná zásada by mala platiť aj pri lepení kamenných obkladov na dom, tu je ale dosiahnutie žiadaného efektu o trochu zložitejšie. Najčastejšie chyby, ktorých sa montážnici kamenných a tehlových obkladov dopúšťajú si môžete prečítať v článku Chyby pri aplikácii kamenných a tehlových imitácií.(3)
 

Tehlové obklady na dom (hovorovo nazývané tiež lícovky alebo tehlové pásiky) môžu byť originálne odrezky z celých tehál, alebo obklady z pálenej hliny vyrobené vo formách, prípadne tehlové imitácie vyrobené z minerálov na báze cementu. Montáž tehlových obkladov nevyžaduje takú presnosť, ako montáž keramických obkladov, no napriek tomu nemôžeme povedať, že ich lepenie je jednoduchšie, skôr naopak. Od spracovateľa vyžaduje estetické cítenie a dodržanie mnohých pravidiel, bez ktorých nemôžeme dosiahnuť žiadaný výsledný efekt. Dôležité je tiež správny výber farebného odtieňa škárovacej hmoty, ktorá v kombinácii s lepeným tehlovým pásikom môže vytvárať na fasáde domu prekvapujúco rôzny vzhľad.(2)
 

Tehlový obklad na dom, ktorý má nasiakavosť vyššiu ako 6 % je potrebné po nalepení na fasádu impregnovať vhodným impregnačným prostriedkom. O impregnácii si viac môžete prečítať v článku Impregnácia obkladu na stenu. Tehlové črepy, ktoré majú nasiakavosť nižšiu ako 6% - tzv. klinker tehly, impregnovať nie je potrebné, ba dokonca nežiadúce.(1)
 

Späť do článkov