Odborné články

Úprava podkladových stien pod kamenné a tehlové obklady

Základným pravidlom pri úprave podkladových stien pred aplikáciou kamenných a tehlových obkladov je dodržanie odporúčania výrobcu materiálu, z ktorého je podkladová stena zhotovená. Úprava podkladu závisí od viacerých faktorov (nielen od typu podkladovej steny, ale aj od druhu tehlového a kamenného obkladu), preto každý prípad treba posudzovať individuálne v spolupráci s odborným pracovníkom.

 

čítať celý článok

Niečo o výkvetoch

Čo to vlastne výkvet je ? Slovo, ktoré zvykne používať nielen odborná, ale často aj laická verejnosť. U kamenných a tehlových obkladov na domy sa s nimi prvýkrát môžeme stretnúť už pri vyberaní výrobkov z kartónov, či odoberaní z paliet (čo sa stáva zriedkavo – skôr výnimočne – tzv. primárne výkvety), krátko po zabudovaní na fasádu domu, prípadne i po dlhšom čase po ich aplikácii – sekundárne výkvety.

čítať celý článok

Impregnácia obkladu na stenu

 Impregnovať alebo neimpregnovať kamenné a tehlové obklady? Má to vôbec nejaký zmysel?

čítať celý článok

Chyby pri aplikácii kamenných a tehlových obkladových imitácií

Súčasná ponuka kamenných a tehlových obkladových imitácií na Slovensku je pestrá, zahŕňa lacné obkladové prvky, ktorých vzhľad sa ani zďaleka nepodobá prírodným kameňom či vypáleným tehlám ale aj veľmi vydarené imitácie, ktoré sú od prírodných obkladov na nerozoznanie. Vzniká otázka, prečo sa tieto obkladové imitácie na domy predávajú a prečo sa vôbec začali vyrábať. Prečo nepoužívať a nesiahať len po prírodnom kameni či vypálenej tehle?  

čítať celý článok

Návrh a realizácia spevnených plôch z betónových dlažieb

 Zemné práce sú prvou fázou každej výstavby. Cieľom je vytvoriť vyrovnanú a riadne zhutnenú zemnú pláň, pripravenú pre zhotovenie podkladných vrstiev budúcej vydláždenej plochy.

čítať celý článok